Genetikk skolen

Den lille genetikkskolen

I første delen av genetikk skolen tar vi for oss, kattefarger og mønster

Leksjon 1: Agouti, Dominant og Recessiv


Når man skal begynne å lære og forstå genetikk, så er det lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.

Vi begynner med en egenskap det er ganske lett å se om katten har, og hvordan den arves:


Agouti - mønster

En bruntabby katt er en sort katt som også er agoutiAgouti er dominant og benevnes som A ( Stor bokstav). Det betyr at enten katten har bare en eller to kopier av agouti  A, så vil egenskapene, mønstreret vises på katten. A er altså et  arveanlegg, en egenskap som arves.

Umønstret, det vi kaller solid, er da recessivt, vikende. Denne egenskapen vil bare vises hvis katten ikke har arvet agouti. Solid benevnes med a (liten a). En solid katt må da ha to kopier av solid: aa. Agouti-katter kan ha fire forskjellkige mønster, men her tar vi en ting av gangen og skiller ikke på disse ennå.

Vi skal se på hvilke arveanlegg disse tre kattene har på A-lokus. altså der agouti blir bestemt. De har to kopier, en fra far og en fra mor. De kan ha A agouti eller a solid.


Alex er AA- og er da agouti, mønstret.

Chris er aa - og er da solid, umønstret.

Billy er Aa - og siden Agouti er dominant, så vil det komme til uttrykk og Billy er mønstret - men har også en skjult kopi av solid, og er da bærer av solid.


Altså: En kopi av A - Agouti - holder for at katten skal være agouti, mønstret. For å være solid så må katten være aa -  ingen kopi av agouti, bare to kopier av solid.4Lokus som bestemmer egenskaper beskrives med en bostav.


OBS OBS: Dette er genetikk, og må ikke sammenblandes med EMS-koder og bokstaver som brukes der.

HVORDAN KAN VI VITE HVILKE ARVEANLEGG KATTEN HAR PÅ A-LOKUS

Vi har fire metoder:

1. se hvordan katten ser ut

2. se på foreldre/stamtavle

3. se på avkom

4. DNA-test


Vi skal ta for oss noen eksempler. Her har vi enda en katt, Dell. Vi ser den er agouti, mønstret. Hva kan vi da vite om hvilke kopier, arveanlleg, den har på A-lokus, agouti.

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

Vi ser den er agouti, et betyr at: Dell må ha minst A for å være agouti. Uten å vite mer om foreldrene eller avkom, så kan vi ikke si om den har en eller to kopier. Dell kan være AA eller Aa. Når vi ikke vet mer enn den ene kopien, så skriver vi: A- Bindestreken viser at den andre kopien er ukjent, og kan være A elle a.

Svaret er: Dell er A- ( Kan være enten AA eller Aa) - ut fra hvordan katten ser ut.

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Vi bruker kattene Alex, Billy og Chris og det vi vet om arveanlegget deres i eksemplene.


Eksempel 1: Vi tenker at vi ser på stamtavlen til Dell, og får vite at katten Chris er far og Alex er mor. Chris vet vi er solid og aa. Dell må ha arvet en kopi fra far. Når begge kopiene til Chris er a så må Dell ha arvet en a fra han.

Hva har vi funnet ut? Vi ser på Dell at den er agouti og har altså en A. Så vet vi at Chris er far, og Dell må ha arvet en a.

Svaret er: Dell er Aa- ut fra det vi vet fra foreldrene, stamtavlen.


Eksempel 2: Hva om vi får vite at foreldrene til Dell i stede er Alex og Billy

Alex vet vi er AA, så da må Dell arve en A fra Alex. Billy vet vi er Aa - men da kan vi ikke vite om Dell arver A eller a fra Billy.


Svaret er da: Del er A-.( kan være enten AA eller Aa) - ut fra det vi vet om Billy.


Eksempel 3: Hva om stamtavlen heller vier at foreldrene il Dell er jente Alex og gutte Alex?

Begge foreldrene er da altså AA. Da vet vi at Dell må ha arvet en A de mor og en A fra far.


Svaret blir da: Dell er AA - ut fra hva vi vet om foreldrene, stamtavlen.

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel 4: Hva om det i stede er slik at Dell er mor til Chris? Altså at Solide Chris har Dell som mor?

Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Dell at den er agouti og derfor må ha en A. Så vet vi at Chris er solid og derfor må være aa. 

Chris må også ha arvet sin ene kopi fra Dell. Dell må derfor ha en a.

Svaret er: Dell er Aa - ut fra det vi vet fra avkom.

4. Hva vi kan vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere agouti, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på agouti-lokus. Enkelt tester koster vanligvis fra 250-500 kroner ( avhengi av hvilke laboratorium, og valutakurser). Agouti er ofte med i forskjellige pakketester som også analyserer mye mer. Om man vil vite, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan mat DNA-teste.


Testsvarene vil være enten:

A/A to koiper av agouti

A/a en kopi av agouti, bærer av solid

a/a ikke agouti, to kopier av solid.


Prinsipper å huske:

1. Hver arveegenskap fins på et lokus (Plassert på et gen). For hvert lokus, så har en katt arvet to kopier, en fra far og en fra mor.

2. Et lokus viser arveegenskap, og har en bokstavkode.

3. En dominant egenskap skrives med stor bokstav.

4. En recessiv egenskap skrives med liten bokstav.


Begreper i første lekson:

1. Lokus                     en arvet egenskap på et gen

2. Arveanlegg            en variant av en arvet egenskap, en kopi på lokus.

3. Dominant               egenskap på lokus som bare vises om den er dobblet, har to kopier

5 Agouti (mønster)    en dominant egenskap som gir katten mønster i A-lokus

6 Bærer                     arveegenskaper som ikke vises på katten, recessive.

Den lille genetikk skolen del 2 Side 1.

Leksjon 2:

Dillusjon, Genotype og Fenotype

Når man skal begynne å lære og forstå genetikk, så er det lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.

Første leksjon tok for seg agouti, dominant og recessiv arv. Er du usikker på dette er det lurt å repetere før du går løs på denne. I andre leksjon ser vi på en egeskap det også er ganske lett å se om katten har, og hvordan den arves.


Dillusjon - lys variant av pelsfargen

En katt med dillusjon har en lysere varian av hovedfargen. Ordet dilusjon betyr fortynning. En sort katt blir blå, en rød katt blir krem, en sjokolade katt blir lilla, og kanel blir fawn. Dilusjon (dilute) er recessiv og benevnes med d (liten bokstav). Denne egenskapen vil bare vises hvis katten har to kopier av dilute-anlegget: dd. Ikke-dilute, fullfarget, benevnes med D (Stor D) og er da dominant. En fullfarget katt har en eller to kopier av ikke-dilution D.

Vi skal se på hvilke varianter disse tre kattene har på D-lokus, altså der dilusjon blir bestemt. De har to kopier, en fra far og en fra mor. De kan ha D fullfarget eller d dilute.


Eddi er dd -  og er da blå, dilutert

Gin er DD - og er da sort, fullfarget

Flix er Dd - og siden dilusjon d er recessivt, vikende, så vil det ikke komme til uttrykk på katten, og Flix er sort - men har også en <<skjult>> kopi av dilute og er bærer av dilusjon.


Altså: to kopier av d - dilutoin må til for at katten skal være dilute, dd.


Det vi ser på katten, det som kommer til uttrykk, kaller vi fenotype. Det den har av arveanlegg, kopier på lokus, kaller vi genotype. Genotypen er både det som viese, og det katten bærer, altså begge arveanleggene.

Når genotypen har to ulike  reveanlegg kaller vi det heterozygot. To like arveanlegg kalles homozygot.

Hvordan kan vi vite hvoilke arveanlegg katten har på D-Lokus

Vi har fire metoder:

1. se hvordan katten ser ut

2. se på foreldre / stamtavle

3. se på avkom

4. DNA-teste


Vi skal ta for oss noen eksempler. Her har vi enda en katt, Happy. Vi ser den er sort, og ikke dilute. Hva kan vi da vite om hvilke kopier den har på D-lokus?

1. Hva vi kan vite ved å se katten:

Vi ser at Happy er ikke en dilute, det betyr at: Happy må minst ha en D for ikke å være dilute. Uten å vite mer om foreldrene eller avkom, så kan vi ikke si om den er en eller to koiper. Happy kan være DD eller Dd. Når vi ikke vet mer enn den ene kopien, så skriver vi: D- Bindestreken viser at den andre kopien er ukjen og kan være enten D eller d. Svaret er: Happy er D- ( kan være enten DD eller Dd) - ut fra hvordan katten ser ut.

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel : Vi tenker at vi ser stamtavlen til Happy, og får vite at katten Gin er far og Eddi er mor. Når begge kopiene til Eddi er d, så må Happy ha arvet em da fra henne.


Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Happy at den er sort, ikke dilute og har altså en D. Så vet vi at Eddi er mor, og Happy må ha arvet en d.

Svaret er : Happy er Dd - ut fra det vi vet fra foreldrene, stamtavlen. Happy er heterozygot, og bærer av dilute.

Den lille genetikk skolen del 2. Side 2 .

Eksempel 2 : Hva om vi får vite at foreldrene til Happy er Føix og Gin?

Eksempel 4 : Fargeutfallet hos avkom. Hva om Gin og Eddi får kull sammen? Kan kattungene bli bl¨, dilute da?

Gin vet vi er DD, så da må Happy ha arvet en D fra Gin. Felix vet vi er Dd - men da kan vi ikke vite om Happy har arvet D eller d fra felix.

Svaret er da: Happy er D- ( kan være enten DD eller Dd) ut fra det vi vet om Flix.

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel 3: Hva om det i stede er slik at Happy er mor til Eddi?

Altså at dilute Eddi har sorte Happy som mor?

Hva har vi da funnet ut om Happy? Vi ser på Happy at den ikke er dilute og har altså en D. Så vet vi at Eddi er dilute og derfor dd. Eddi må ha arvet sin ene kopi fra moren Happy. Happy må derfor ha en d og være bærer av dilute.

Svaret er: Happy er Dd, heterozygot, og altså bærer av dilute - ut fra det vi vet fra avkom.

Begreper i andre lekson

Dilution (fortynnet farge, lys)           En recessiv egenskap som gjør                                                              katten farge lysere, D-lokus


Fenotype                                           Hvordan katten ser ut, hvilke                                                                anlegg som vises på katten


Genotyp                                            Hvilke arveanlegg katten har,                                                                de som vises og de den er bærer                                                            av.     

                                    

Homozygot                                       To like arveanlegg, to like                                                                    kopier


Heterozygot                                      To ulike arveanlegg, to ulike                                                                kopier

Den lille lokustabellen:

Vi vet fra før at Gin er homozygot DD og ikke bærer dilute.

Kattungene arver et arveanlegg fra far og et fra mor.

Svaret er: Alle kattungene vil arve D fra Gin, siden Gin er homozygot DD. Fra Eddi arver alle en d. Alle ungene blir genotyp Dd, heterozygot på D-lokus. Ingen kan da bli blå, så svaret er NEI:

4. Hva kan vi vute ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere dilusjon, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på D-lokus. Enkelt tester koster vanligvis fra 250-500 kroner ( avhengi av hvilke laboratorium, og valutakurser). Test for dilusjon er ofte med i forskjellige pakketester som også analyserer mye mer. Om man vil vite, genotypen, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste.


Testsvarene vil være enten:

D/D to kopier av ikke dilute, katten er fullfarget og bærer ikke dilusjon.

D/d en kopi av hver og er da bærer av dilute

d/d to kopier dilusjon, katten er dilute.

Prinsipper å huske:

Vi kan ikke vite hvilket arveanlegg avkom har arvet fra en heterozygot katt hvis det ikke vises på avkommet selv.

Vi kan ikke alltid vite genotypoe ut fra fenotype.

Recessive arveanlegg kan bæres og være skjult i mange generasjoner.

For å bevide at en katt er homozygot med to kopier av et dominant anlegg ,å man  ha DNA-test.

Blå Britisk korthår.

Bildet hentet fra nett

For å bestemme en katts genotype er det lurt å lære seg ta hvert lokus for seg. Da kan man bruke en tabell.
Sånn ser det ut om vi bruker Eddi som eksempel:

Kattens navn: Eddi

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

kke mønster, solid

aa

D

Blå, dilute

dd

Vet du din egen katts genotype på A- og D-lokus? Eksempel

Kattens navn: ?

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

D

Rød Perser

Bildet hentet fra nett

Crem Perser

Bildet hentet fra nett


Den lille genetikk skolen del 3. Side 1 .

Leksjon 3:

Rød, svart og kjønnsbundet arv

Når man skal begynne å lære og forstå genetikk, så er det lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.

Vi tar for oss en ting av gangen.

Første leksjon tok for seg agouti, dominant og recessiv arv. I andre leksjon så vi på dilution, fenotyp og genotyp, homozygot og heterozygot


Nå i tredje leksjon øker vi vanskegraden, og skal se på:


Oransjgenet, rødt, svart og kjønnsbundet arv.

Orange genet endrer pigmentene i hårstrået, og gjør at hovedfargen til katten blir rød i stede for svart.

Orange genet ligger på X-kromosomet og kalles o-lokus. Når vi vet at hannkatter bare har en X, mens hunkatter har to, så skjønner vi at kjønn på katten har noe å si for fargen.


La oss se på disse tre kattene

Rødt kan virke samtidig med agouti (se leksjon 1) eller dilute (Se leksjon 2)

Rød og agouti: Rødtabby katt.                    Rød og dilute: Kremfarget katt.              

Kjønn og arv

For å forstå arvegangen til rødfarge hos katt må vi først vite noe om kjønn og kromosomer.


Hankjønn bestemmes av at et individ har et Y-kromosom i stede for en X.


* Gutter har XY

*Jenter har XX


Gutter arver Y-en fra sin far, og en X fra sin mor. Jenter arver en X fra far og en X fra mor.

Vi skal se på hvilke varianter disse tre kattene har på O-lokus, altså der rødt blir bestemt.


Kattene har to kopier av arveanlegg, et fra far og et fra mot. De kan på x-kromosomet ha O rødt (Storbokstav O), eller o svart ( Liten o som betyr sort) - eller et Y-kromosom for hankatter, som ikke har noe arveanlegg for rødt. Siden hankatten bare har et x.kromosom sriver man da y (for det andre arveanlegget. O har altså det vi kaller kjønnsbunden arv-arvegangen er forskjellig avhengi av kjønn.


Rødfargen blir for en han bestemt av den ene X-kromosomet de har arvet fra mor. For hunkatt så bestemmes det av begge  X-kromosomene.

Den lille genetikk skolen del 3. Side 2 .

Jojo er rød. Hvis Jojo er hunkatt, så er hun OO, men hvis Jojo er hannkatt, så er han Oy.

Kim er svart. Hvis Kim er hunkatt, så er hun oo, men hvis Kim er hankatt, så er han oy

Lily er heterozygot Oo - og vi ser begge fargene kommer til uttrykk på katten, Lily er skulpaddefarget - en kombinasjon av rødt og svart.


Arvegangen til O er altså hverken helt dominant eller recessivt, men ko-dominant som her betyr at begge anlegg virker samtisig.

Det betyr at egenskapen vil vises enten man har en eller to kopier, og at hvis katten er heterozygot på O-lokus, Oo, vil altså være både rødt og svart samtidig.


For å vite genotypen til en katt på O-lokus behøver man altså normalt bare se på katten.

Sjeldne unntak

Bare hunnkatter har to X-kromosom, så bare jenter kan være skillpaddefarget. En svært sjelden gang kan en hannkatt ha kromosomfeil som gjør at han likevel har både rødt og svart.

En hunnkatt med Oo vil vise både rødt og svart. En ekstremt sjelden gang kan likevel en hunkatt være genetisk Oo og alikevel vise bare rødt eller svart.

Fargeutfall hos avkom:

Eksempel 1. Hunkatten Kim og hannkatten Jojo får et kull og det kommer tre gutter. Hvilke farge får guttene?

Svar: Vi vet at alle gutter arver Y-Kromosomet fra sin far, slik at de blir gutter, og har da en y. Så arver guttene en o fra sin mor. Alle guttene i kullet frå da oy og blir svarte.

Eksempel 2. Hunkatten Jojo og hannkatten Kim får et kull og det kommer 2 gutter og 2 jenter. Hvilke farge får ungene?

Svar: Vi vet atr alle gutter arver Y-Kromosomet fra sin far, slik at de blir gutter, og har da en y. Så arver alle guttene en O fra morgen Jojo. Alle guttene i kullet får da Oy og blir røde. Jentene i kullet må arve en o fra far. De arver O fra mor, og alle jentene blir Oo, skillpadde farget.

Eksempel 3:

Lily får et overraskelseskull, og i kullet kommer det en rød jente som får navnet Miya. Oppdretter er usikker på hvilken av hannkattene Kim (Svart oy) eller Jojo (rød Oy) som er far til Miya.

Klarer du å finne det ut?

Svar:  Miya er helt rød, og må derfor ha genotype OO. Fra mor har hun da arvet den ene O, og hun må ha arvet den andre O fra far. Far må derfor være rød, og synderen er røde Jojo Oy.

Den lille genetikk skolen del 3. Side 3.

Hva med DNA.test?

Vi vet at Orange genet ligger i X-kromosomet, men genforskerne har ikke klart å finne helt eksakt plassering slik at de kan utvikle en analyse (Dna-test) for orange. Siden det normalt bare er å se på katten for å vite om den har rødt eller ikke så er nok heller ikke dette sterkt prioritert.

Prinsipper å huske:

1. Arveanlegg som ligger på S-Kromosomet gir forskjellig uttrykk      på hannkatt og hunnkatt, å kalles kjønnsbundet arv.

2. Hannkatter har bare et X-kromosom og kan derfor ikke være            skillpaddefarget.

3. Hannkatter arver hovedfargen rødt eller svart bare fra sin mor.

Begreper i trede leksjon:

1. X-kromosom - hunnkatter har XX, hannkatter har XY

2. Kjønnsbundet arv - arveanlegg som ligger på X-kromosomet,          slik at hann og hun har forskjeller.

3. Ko-dominant - egenskap der forskjellige arveanlegg uttrykkes        samtid, virker sammen
Husker du begrepene fra tidligere leksoner?

Begreper i andre leksjon:

Dilution (fortynnet farge, lys)           En recessiv egenskap som gjør                                                              katten farge lysere, D-lokus


Fenotype                                           Hvordan katten ser ut, hvilke                                                                anlegg som vises på katten


Genotyp                                            Hvilke arveanlegg katten har,                                                                de som vises og de den er bærer                                                            av.     

                                    

Homozygot                                       To like arveanlegg, to like                                                                    kopier


Heterozygot                                      To ulike arveanlegg, to ulike                                                                kopier

Genetiske umuligheter:

Begreper i første leksjon:

1. Lokus                     en arvet egenskap på et gen

2. Arveanlegg            en variant av en arvet egenskap, en kopi på lokus.

3. Dominant               egenskap på lokus som bare vises om den er dobblet, har to kopier

5 Agouti (mønster)    en dominant egenskap som gir katten mønster i A-lokus

6 Bærer                     arveegenskaper som ikke vises på katten, recessive.

Den lille lokustabellen:

For å bestemme en katts genotype er det lurt å lære seg ta hvert lokus for seg. Da kan man bruke en tabell.
Sånn ser det ut om vi bruker Lily som eksempel:

Kattens navn: Lily

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

Solid

aa

D

ikke dilute

D-

O

skillpadde

Oo

Vet du din egen katts genotype på A- og D- og O-lokus

Kattens navn:  Tulle navn

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

Solid, non-agouti

aa

D

Dilute

D-

O

Skillpadde

Oo

Tulle navn Perser blå skillpadde. Bilde hentet på nett.

En sjelden gang kommer det kull som har farger eller mønster som er genetisk umulig ut fra foreldrene. Da skal vanligvis Avlsrårdet involveres, og prosedyre er:


1. Foreldreverifikasjon: DNA-tester av foreldrene og avkom som analyseres for slektskap, at det er rette foreldre. Testing gjøres hos veterinæ som bekrefter katten ID.

2. Kattene som har <<umulig>> farge registreres ,ed forskjellig genotup og fenotyp. Fenotyp står da i parantes på stamtavlen, og på utstilling bedømmes kattene etter fenotype

Den lille genetikk skolen del 4. Side 1 .

Leksjon 4:

Sjokolade og lilla, flere allel på samme lokus.

Når man skal begynne å lære og forstå genetikk, så er det lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.

Vi tar for oss en ting av gangen.


Første leksjon tok for seg agouti, dominant og recessiv arv. I andre leksjon så vi på dilution, fenotyp og genotyp, homozygot og heterozygot, og tredje leksjon orange genet.


I fjerde leksjon økes vanskelighetsgraden enda et hakk, og vi ser på svart, sjokolade og lilla, hvordan det forholder seg når det er flere allel på samme lokus.


Grunnfargen Svart kan hos noen raser ha andre varianter: Sjokolade fantes opprinnlig hos en del orientalske raser. Kanel fantes opprinnlig hos Abyssiner, der varienaten kalles sorrel.


Neo Svart

Opus sjokolade

Prim Kanel

Sjokolade og kanel bestemmes av <<brown>>-egenskapene, B-lokus. Opprinlig farge, sort, betegnes med B (stor bokstav), sjokolade betegnes b (liten bokstav) og kanel betegnes med bl (liten bokstav med en liten l, brown light)


Svart B-Sjokolade b- og kanel bl fins altså plassert på samme lokus, som da kan ha tre forskjellige alleler.


Sort er dominant overfor både b og bl. Sjokolade b er dominant over kanel bl. Vi kan altså ha disse seks forskjellige variantene av genotype på B-lokus


BB  Sort, ikke bærer av sjokolade eller kanel

Bb  Sort, bærer av sjokolade

Bbl Sort, bærer av kanel

bb  Sjokolade, ikke bærer av kanel

bbl Sjokolade, bærer av kanel

blbl Kanel


Eksempelkattene våre kan ha følgene genotype:

Neo er Sort, enten BB, Bb eller bl - tre muligheter

Opus er Sjokolade og enten bb eller bbl - to muligheter.

Prim er Kanel  og må være blbl - alle kanel har to kopier av kanel, og er homozygote på B-lokus.


   

Det er ikke mange raser hvor alle variantene fins og er godkjente.4Se Fifes tabell over EMS-koder for å vite hvilke av fargene som er tillatt for hvilke raser.

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på B-lokus?

Vi har fem metoder:

1. se hvordan katten ser ut

2. se på foreldre / stamtavle

3. se på avkom

4. DNA-teste

5. Rasekunnskap


1. Hva vi kan vite ved å se katten:

Eksempel A: Neo er sort.


Neo må ha B siden den er sort. Så kan den være bærer av enten sjokolade eller kanel. Så lenge vi ikke vet mer om foreldrene, avkom eller DNA-resultat, så kan vi ikke vite om den har B, b eller bl på den andre allel.


Svaret er: Neo er B- ( kan  være enten BB, Bb eller Bbl) ut fra hvordan katten ser ut.


D

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel B: Neo er sort. Neos mor er Prim, som er kanel.

Den lille genetikk skolen del 4. Side 2 .

Fargeutfall hos avkom

Vi vet at Neo må ha en B siden den er svart. Så vet vi at Prim er Kanel og har to kopier av bl, genotype blbl. Neo må dermed ha arvet en bl fra mor.


Svaret er: Neo er Bbl og bærer av kanel - ut fra det vi vet fra foreldrene, stamtavlen.


Eksempel C: Neo er svart. Hva om Neos mor i stede er Opus, som er sjokolade.


Vi vet at Neo må ha en B siden den er svart. Så vet vi at Opus er sjokolade og må ha minst en b. Opus kan være enten bb eller bbl.

Neo har arvet enten b eller bl fra Opus.

Eksempel E: Neo og Prim får et kull. Vi har DNA-testet Neo og vet at den er bærer av sjokolade, Bb. Prim er kanel og er blbl. Kan vi få kanel kattunger.

Neo Bl

Prim blbl

Vi vet at Prim som er kanel må være homozygot, blbl. Alle avkom

arver altså en bl fra Prim. Fra Neo kan avkom arve enten B (svart) eller b (sjokolade) og avkom blir da enten Bbl svart eller bbl sjokolade.


Svaret er. Ingen avkom kan bli kanel, men alle blir bærere av kanel.

Opus b-

Neo B-

Svaret er: Neo er B- og enten Bb eller Bbl. Vi kan ikke vite om den er bærer av sjokolade eller kanel, men vi vet at den er bærer av en av variantene

   

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel D: Opus og Prim får avkom som er kanel. Hva kan vi da vite om Opus?

   

Opus b-

 blbl

Prim blbl

Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Opus at den er sjokolade, og har altså en b, men vi vet ikke hva den bærer. Så vet vi at Prim er kanel og har blbl, så avkom må ha arvet en bl fra Prim.


Avkommet som er kanel må være blbl. Den ene bl altså arvet fra Prim. Den andre må dermed være arvet fra Opus.


Svaret er: Opus er bbl . ut fra avkom. Opus er heterozygot, og bærer av kanel.

   

4. Hva kan vi vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere dilusjon, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på B-lokus. Noen laboratorier tester de to allelene separat i to analyser. Om man vil vite genotype, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste. For raser der sjokolade og kanel ikke finnes, så er DNA-test av B-lokus helt irrelevant.


Testsvarene vil være enten:

BB to kopier av svart, ikke bærer av sjokolade eller kanel..

Bb en kopi av svart, bærer av sjokolade

Bbl en kopi av svart, bærer av kanel

bb to kopier av sjokolade, ikke bærer av kanel

blbl en kopi av sjokolade, bærer av kanel

blbl to kopier av kanel, katten er kanel.

5. Hva kan vi vite ut fra rase?

Om svarte Neo er en katt fra en rase der sjokolade og kanel ikke fins, så er den alltid homozygot BB på B-Lokus


Om Neo er Abyssiner (der "svart" kalles ruddy) så vet vi at sjokolade ikke eksisterer i rasen, mens kanel sorrel, er vanlig i rasen. Neo kan da være BB eller bbl.


Om Neo er Burmeser, så vet vi at kanel ikke eksisterer i rasen, mens sjokolade er vanlig i rasen. Neo kan da bære BB eller Bb.

Den lille genetikk skolen del 4. Side 3 .

Hva om vi får dilutevarianter?

Vi vet fra leksjon 2 at svart og dilusjon blir blå. Sjokolade og dilution blir lille. Kanel og dilusjon blir Fawn.

Blå

Lilla

Fawn

Prinsipper å husker:

* B-lokus har tre mulige varianter, alleler

* Svart er dominant over sjokolade

*Sjokolade er dominant over kanel

*Man må vite hvilke varianter som finnes i rasen.

Begreper i fjerde leksjon

* B-lokus                     Bestemmer svart, sjokolade eller kanel


* Sjokolade                  Variant av sort


* Lilla                           Sjokolade sammen med dilute


* Kanel                         Cinnamon på engelsk, sorell om ABY/SOM


*Fawn                           Kanel sammen med dilute


* Mutasjon                    Endring i et arveanlegg

Den lille genetikk skolen del 5. Side 1.

Leksjon 5: Colorpion, masket, ko-dominans

Når man skal begynne å lære og forstå genetikk, så er det lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.

Vi tar for oss en ting av gangen.


Vi har tidligere tatt for oss agouti, dillusjon, orangegenet og sjokolade/kanel. 

I fente leksjon skal vi lære om maskede katter, mer om ko-dominant arv, og hvordan det forholder seg når det er glere allel på samme lokus.


Vi kjenner alle den maskede Siameseren, kansje den aller elste rasen vi har. Mørke ben, hode og hale, kroppen lys. Burmeser er også en kjent rase, der vi finner noe av den samme variasjonen i farge, men med mindre kontrast enn hos Siameseren.


Fargen på en katt som er masket styres faktisk av kroppstempratur og stoffskifte! I praksis betyr det at der kroppen er varmest blir fargen lysere en der det er kaldere temperatur. En makset katt har derfor lys kropp, og mørkere ben, hale, ører og snute.


Genvariantene som gir maskede katter finnes også hos en del andre raser.

Eks Birma, Ragdoll, Neva, Perser å sikker fler andre raser.

Hva skjer om vi får en katt som har en kopi av cs og en kopi av cb?

I leksjon 3 om orangegenet lærte vi om ko-dominat arv:

Homozygot uttrukker alltid egenskapen

Heterozygot uttrykker den dominante egenskapen

Heterozygot for ko-dominans uttrykker begge egenskapene


B og C-lokus har begge tre mulige allel, men arvgangen er ulik,

cs og cb er innbyrdes ko-dominante

Sushi

Siammasket

RaiRai

Burmesermaske

Quill

sort, ikke masket

Maske, colorpoint, bestemmes av C-lokus. Opprinnelig farge, full-farget, er dominant og betegnes med stor bokstav C. Siammasket betegnes cs ( små bokstaver). Burmesermasket betagnes med vb ( Små bokstaver).


Eksempelkatene våre:

Sushi er siammasket, Siammasket er recessivt, og en siammasket katt mp ha to kopier av cs og være homozygot cscs.


RaiRai er burmesermasket. Det er også recessivet, og en burmesermasket katt mp ha to kopier av cb og være homozygot cbcb.


Quill er fullfarget og ikke masket. Den mp da ha en C, siden fullfarget er dominant. Quill kan da være CC, Ccs eller Ccb.


C-lokus har altså tre forskjellige mulige alleler, slik som B-lokus fra forrige lekson. Kattene arver en varian fra far og en fra mor.En katt som har en kopi av siammasket og en kopi av burmesermaske kalles tonkanesermasket. Den vil ha en maskevarian mellom lys siamaseket og mørk burmesermasket. Tonkaneser er også en rase, en krysning av Siameser og Burmeser, men den er ikke godkjent i Fife. En handfull raser med søskenraser har tonkanesermaske som tillatt farge i FIFe.

Sushi cscs

Trix cbcs

RaiRai cbcb

Øyenfarge på en masket katt.

Maskegenene påvirker også øyenfargen hos katter:

Siammaskede katter har alltid klarblå øyne

Burmesermaskede katter har vanlig grønne eller gule øyner

Tonkanesermaskede katter får turkisblå øyne.

Den lille genetikk skolen del 5. Side 2.

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på C-lokus

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

En masket katt er vanlivis lett å kjenne igjen. I tillegg må man se på øyenfargen


2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel A: Quill er svart. Hennes far er Sushi.

Sushi cscs

Quill


Quill er svart og må ha en kopi av fullfarget C. Sushi er siammasket og dermed homozygot cscs. Quill må ha arvet en cs fra far.

Svaret er: Quill er Ccs og bærer av siammasket


3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel B: RaiRai er burmesermasket. Quill er svart, og er mor til RaiRai.


RaiRai

cbcb

Quill


RaiRai er burmesermasket og må da være homozygot cbcb, og må ha arvet den ene cb fra mor. Quill er fullfarget og må ha en kopi av C.

Svaret er: Quill må være bærer av burmesermasket, og er Ccb


4. Hva kan vi vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere colorpoint, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på C-lokus. Noen laboratorier tester de to allelene separat i to analyser. Om man vil vite genotypen, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste. For raser der colorpoint ikke finnes, så er DNA-test av C-lokus helt irrelevant.


5. Hva kan vi vite ut fra rase?

Om svarte Quill er en katt fra rase der maskevarianten ikke fins, så er den alltid homozygot CC på C-lokus. Om Quill er Persen så vet vi at burmesermasket ikke eksisterer i rasen, mens siamasermasket er tillat (og kalles Himalayan i en del andre forbund). Quill kan da være CC eller Ccs. Vi må altså kjenne rasen.


Prinsipper og huske:

*Siammasket og Burmesermasket er begge recessive.

*Siammasket og Burmesermasket er innbyrdes ko-dominante

*Tonkanesermasket er en kombinasjon av siam og burmesermasket

*Siammasket gir klar blå øyenfarge.


Begreper

*C-lokus-bestemmer om en katt er masket

*masket-lysere farge på kroppen, mørkere på ben,hode og hale.

*Colorpoint-det samme som masket, noen ganger kalt bare point.

*Siammasket-den lyseste varianten av maske, gir klar blå øyner

*Burmesermasket-mørk varian av maske, vanlig med grønne eller      gule øyner

*Tonkanesermasket_mellomting mellom siammasket og                      burmesermasket, turkise øyner

Den lille lokustabellen:

For å bestemme en katts genotype er det lurt å lære seg ta hvert lokus for seg. Da kan man bruke en tabell.
Nå har vi gått gjennom fem lokus: A, B, C, D og O, og skal se på en del eksempler for virklige katter.


Vet du din egen katts genetype på A-B-C-D og O-lokus?


Eksempel 1:

Felicia er en blåskillpaddetabby colorpoint Ragdoll på hele 13år, og vi har stamtavlen hennes slik at vi ser at mor er RAG n 03 og far er RAG e 21.

Kattens navn:  N Nøttas Felicia RAG g 21

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

tabby/agouti, med umonstrert mor

Aa

B

Ikke sjokolade

B-

C

Siammasket

cscs

D

Dilute

dd

O

Skillpaddefarget

Oo

Bildet hentet fra nett.

Den lille genetikk skolen del 5. Side 3.

Eksempel 2:

Gullet er en ung brunmasket Burmeser. Begge foreldrene hennes er også brunmaskede

Kattens navn:  N Nøffes Princes BUR n

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

Agouti finnes ikke i rasen

aa

B

Ikke sjokolade eller kanel

B-

C

Burmesermasket

cbcb

D

Ikke dilute

D-

O

Ikke rød eller krem

oo

Bilde er av katten til Solveig Johansen fra Mo i Rana

Eksempel 3:

Dummle er en bruntabby unhan, der far også er bruntabby, og mor er solid skillpadde

Kattens navn:  N Solas Dummle MCO n 24

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

Agouti, mor er solid

Aa

B

Sjokolade og kanel ikke i rasen

BB

C

Masket fins ikke i rasen

CC

D

Ikke dilute

D-

O

Ikke rød eller krem

oy

Bilde hentet fra nett

Den lille genetikk skolen del 6. Side 1.

Leksjon 6: Helhvitt og dominant hvitflekk

Når man skal å lære og forstå genetikk, så er det lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.


Vi har tidligere tatt for oss agouti, dillusjon, orangegenet og sjokolade/kanel og Colorpoint


I denne 6 og siste leksjon skal vi lære om helhvitt og dominant hvitflekk, W-lokus


Helhvit og dominant hvitflekk bestemmes av W-lokus på KIT-genet. Helhvit er dominant og betegnes med stor bokstav W. Hvitflekk betegnes med ws (små bokstaver) Ikke hvit betegnes med w (liten bokstav). I likhet mrf B- og C- lokus har vi altså tre forskjellige mulige alleler, og katten arver en fra hver av foreldrene.

Eksempelkattene våre:

Tictoc er helhvit, Helhvit er dominant, og en helhvit katt må ha en kopi av W.

Uni er hvitflekk. Det er recessivt for W, men dominant mot ikke-hvit. En katt som er hvitflekk må ha miunst en kopi av ws, og er enten homozygot wsws eller hetrozygot wsw.

Vox er fullfarget og har ikke hvit. Ikke-hvit er receaaivt, og Vox må ha to kopier av w og er homozygot ww.

Tictoc som er helhvit kan i teorien være WW, Wws eller Ww. I Fife er det ikke tillatt å parre to helhvite katter, siden det øker risiko for at katten blir døv. En katt som er WW er derfor ikke mulig i Fife. Man vet også at helhvit parret med hvitflekk, spesielt høygradig hvit, kan øke riskiko for døvhet. Dette anbefales altså ikke ut fra genetikken og erfaring tim mange oppdrettere. Helhvit katt i Fife kan være Wws eller Ww.

Dominant hvitflekk ws kan ha flere forskjellige uttrykk: Van, Harlekin, Bicolor og ''uspesifisert'' mindre enn 25%hvitt.

Vanligvis vil to kopier av hvitflekk wsws gi høyerer grad av hvitt en bare en kopi av hvitflekk wsw. En katt som er hetrozygot wsw vil som regel ha minimum noe hvitt på alle potene og enten hvitt bryst, mageflekk og kanskje bliss i anskitet.

______________________________________________________________

1 Før det i 2014 ble oppdaget at helhvitt og dominant hvitflekk var på samme lokus, så betgenet man hvitflekk med S(Withe spots, patching) som en egent lokus.

2 Sammenhengen mellom helhvitt, blåøyd og døvhet er tidligere beskrevet i aristokatt, høsten 2015 (Skal se om jeg finner dette og få det ut etter hvert)

3 For unntak med hvitflekk som ikke er dominant, se lenger ned.

Bicolor-minst 25% hvitflekk

Harlekin-minst 50% hvitt og hvitt på rygg, fargeflekker omringet av hvitt

Van- mer enn75% hvitt og farge bare på hale, hode og maksimalt 3 flekker på kroppen.

NO*Suggardoll's Langertha RAG a 03 Hun er blå bicolor.

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på W-lokus?

Vi har 5 metoder:

1. se hvordan katten ser ut

2. se på foreldre/stamtavle

3. se på avkom

4. DNA-test

5. Rasekunnskap.

Den lille genetikk skolen del 6. Side 2.

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

Både helhvitt og hvitflekk ser vi på katten -  fenotype. Det vi ikke sikkert kan vite er hva katten bærer, eller om hvitflekk er heterozygot/homozygot genotype

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel A: Uni er hvitflekk. Hennes far Vox er svart uten hvitt.

5. Hva kan vi vite ut fra rase?

I mange raser fins det ikke helhvit eller hvitflekk, og alle kattene er da ww. Hellig Birma har egen recessiv variant av hvit, som ikke er på W-lokus. Hvite poter med små ''hansker'' og på bakbena ''kiler'' -men ikke hvitt andre steder. Dette er en helt egen revessiv variant, G-lokus (gloves), Som også ligger på KIT-genet der W er, men et annet sted på genet. En Birma er ww på W-lokus, og gg på G-lokus. Vi må altså kjenne rasen.

Vox er svart og derfor ww - ingen kopier av hvitt. Uni må derfor ha arvet en w fra sin far. Så ser vi at Uni er hvitflekk selv og må ha en ws.

Svaret er: Uni er heterosygot wsw.

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel B:

Tictoc er helhvit mor til svarte Vox

Unntakene med små hvite flekker

En katt som er heterozygot wsw på W-lokus, og altså har en kopi av dominant hvitflekk, vil som regel ha minimum noe hvitt på alle potene og enten hvitt bryst, mageflekk og kanskje bliss i ansiktet.

Noen ganger ser vi hvitt i mye mindre grad enn dette, f.eks såkalt <<locket>> en medaljong, en hvit rund flekk på bryst eller under haken.

Noen får en hvit flekk på magen, andre en enslig hvit tå. Dette er katter som er ww på W-lokus. Genetiker Leslie Lyons har beskrevet slike flekker som recessivt, eller også spontane i pigmentdannelsen. Disse kan man ikke genteste pr i dag.

Man kan tenke seg at recessive hvite flekker kan handle om lignenede mutasjoner på KIT-genet som G-likus for Birma, og som ikke er oppdaget enda. En hypotese er også at katter andre raser en Birma som arver g-varianten da ikke får hanskene, men småflekker som medaljong eller eller annet. Foreløpig vet vi ikke helt hvordan dette henger sammen.

EMS-kodene som brukes til registrering av kattens farge og mønster bruker 09 både for disse småflekkene, og for katter som er hetrosygot dominant hvitflekk med hvitt på alle poter og hvitt bryst, men der det er mindre enn 25% hvitt som gir koden for bicolor 03. Genestisk og arvemessig er de to svært forskjellige fenomen, og de burde egentlig registreres med forskjellig koder.

Tictoc er helhvit og må ha en W. Vox er ikke-hvit og må være ww.

Vox må ha arvet en w fra sin mor.

Svaret er: Tictoc er bærer av ikke-hvit og w og er da genotype Ww.

4. Hva kan vi vite ut fra DNA-Test?

Flere laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har nå også analyse av W-lokus: helhvitt og dominant hvitflekk, og en test vil gi svar på hvilke arveanlegg katten har. Noen laboratorier tester de to allelene separat i to analyser, andre skiller ikke mellom W og ws så man må kombinere resultatet med kattens fentotype for å forstå resultatet.

Om man vil vite genotypen, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste-

Prinsipper og huske:

* Helhvit er dominant over hvitfelkk og ikke-hvit

*Dominant hvitflekk er dominant over ikke-hvit

*En katt som er dominat hvitflekk må ha arvet fra minst en av foreldrene

*Den fins andre varianter av hvitt som ikke er koblet til W-lokus, som birmahansker og små hvite flekker.

*Helhvit kan ikke parres med hverandre, så homozygot WW fins ikke i FIFe.

Begreper

*W-lokus - bestemmer om en katt er helhvit eller dominant hvitflekk.

*G-lokus - <<hanskegenet>> hos helligbirm, recessivt

*Highwhite, høygradig hvitt - harlekin, van.

Den lille lokustabellen

For å bestemme en katts genotype er det lurt å lære seg ta hvert lokus for seg. Da kan man bruke en lokus tabellen.

Nå har vi gått gjennom 6 lokus: A, B, C, D, W og O, i kattegenetikken er det vanlig å skrve dem i alfabetisk rekkefølge, med unntak av O som kommer til sist.


Vet du din egen katts genetype på A-B-C-D, W og O-lokus?Kattens EMS kode:  NFO n 09 22. Bruntabby med hvit.  I stamtavlen ser vi at mor er NFO f 24 og far er NFO n 03 22. Hun har avkom som er blåtabby/dilute

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

tabby/agouti, mor solid

Aa

B

Finnes ikke i rasen (sjokolade)

B-

C

Finnes ikke i rasen (Colorpoint)

cscs

D

Ikke Dilute, har dilute avkom

dd

W

Hvitflekk, mor er uten hvit

Oo

O

Ikke rødt/kremGENOTYPE: Aa BB CC Dd wsw oo


Kattens EMS kode:  DRX f 02 21 63 Skillpaddetabby harlekin oddeyed. I stamtavlen ser vi at mor er DRX g 02 62 og far er DRX ns 02 21 62. Hennes avkom viser flere colorpointer og alle med hvit.

Lokus

Fenotype (farge, mønster, det som vises)

Genotype (arveanlegg)

A

tabby/agouti, mor solid

Aa

B

Ikke sjokolade, men b fins bak i stamtavlen

B-

C

Ikke CP men har masket avkom cs

cscs

D

Ikke Dilute, mor er dilute

dd

W

Hvitflekk harlekin, begge foreldre hvitflekk

Oo

O

Skolpadde

wsws (sannsynligvis)


GENOTYPE: Aa B- Cc Dd wsws Oo


Veien videre:

Disse seks leksjonene har gått gjennom grunnleggende arveregler og kunnskap om 6 viktige likus for farger og mønster. Husk å repetere!

Har du fått god kontroll på disse, og er klar til å lære mer?

Når det grunnleggende er godt på plass, så kan man se mer på noen av de litt mer avanserte eller sjelden variantene. Her er en kort smakebit, og vil du lære mer fins kurs for oppdrettere på nett, fagbøker, diskusjonsgrupper, og mange å lære av. Likustabellen kan utvides med flere lukus ettersom man lærer mer:


* I-Lokus: Sølv og smoke (Sølv på non-agouti) er dominant overfør ikke-sølv

* Variabelt uttrykk og ufullstendig penetrans, som vil si at for katter som har arveanlegget, så kan det være individuell variasjon hvordan, hvor godt, dette uttrykkes. Sølv er et eksempel på dette, og da snakker vi om  <<godt>> eller <<dårlig>> sølv.

* Mc-lokus: Tigret, Mackerel tabby, Mc-lokus er dominant overfor klassisk tabby, som da skrives mcmc

* Ti-lokus: Ticed, fra Abyssiner, er dominant overfor de andre mønsterne. Ikke ticked er titi.

* Mønster synes bare på Agouti katter, men alle kattene har Mc og Ti-lokus selv om  de er solide og det ikke vises hva de bærer.

* E-lokus: Amber- bare hos Norsk skogkatt. Resseciv, må altså arve en kopi fra hver av foreldrene . Kan DNA-testes.

* L-lokus: Korthår og flere langhår varianter.

*Polygener: er også komplekst. Poly betyr mange, og polygen arv er at mange forskjellige gener, som kan ha mange forskjellige mutasjoner, virker sammen for å gi effekt. Det er da ekstremt vanskelig å forutse arveutfall i en kombinsjon, siden man ikke vet alt om hva foreldrene bærer.


De aller fleste mutasjoner i sykdomsgener arves recessivt. Det betyr at foreldrekatter kan være friske bærere, men om mutasjonen dobbles, så kan avkom bli syke. Dette er grunnen tilat man ikke vil ha innavl, der dvært mange alleler blir dobblet. Mange sykdommer og helseproblemer antas også  være polugene, noe som kan forklare hvorfor man ikke lett kan DNA-teste og avle vekk fra alle lidelser.


Genforskning går stadig fremover og det kommer ofte nytt å lære. Man blir aldri utlært! Ikke så lenge man har katt.