Ganespalte/Åpen gane

Ganespalte / Åpen gane

En ganespalte er en åpning i øvre del av munnhulen. Den kan finnes bak i den bløte ganen, i den hårde ganen lenger fram i munnen, og som hareskår, leppe-ganespalte synlig utenpå. Det er medfødt, og oppdages vanligvis de første dagene etter at kattungen er født.


Tegn på ganespalte:

  • Dårlig sugeevne
  • Melk ut av nesen ved diing
  • Hoste og brekninger
  • Dårlig eller ingen vektøkning

Spalte kan ses som en smal sprekk, eller en større åpning. Det fins mange grader av lidelsen. Mildere grad kan behandles med operasjon, da må kattungen sondemates fram til den er 10-12 uker gammel og kan tåle operasjon. For alvorligere spalte er det best å avlive kattungen for å hindre lidelse.

En operert katt kan senere få problem med luftveiene, så det er ikke alltid vellykket.

Hvorfor oppstår dette?

Ganespalte er et resultat av feilutvikling av fosteret, i den fasen når ganen skal vokse sammen, i omtrent tredje-fjerde uke av drektigheten. Den delen av benet/skjelettet som former øvre del av munnhulen og skal skille munn og nesehule, vokser ikke sammen slik den skal. Det fører til problemer med å suge og svelge, og melken kommer opp i nesen og i pusterøret. Kattungen vil kunne få dødelig lungebetennelse eller sulte i hjel.

Årsaker kan være både skade (miljøfaktorer) og genetisk (arvelig).


Hva kan oppdretter gjøre for å minimere risiko?

Miljøfaktorer:

Det fins noen kjente stoffer som kan gi ganespalte om fosteret utsettes for dem under drektigheten. Disse er det viktig å være klar over og unngå. Gift, virus, hormoner, ernæringsmessige feil kan gi ganespalte.


  • For mye eller for lite A-vitamin
  • For mye D-vitamin
  • Griseofulvin
  • Kortison
  • Andre gifter
  • (For menneske: mangel på folsyre)

Man bør derfor være ytterst forsiktig med å gi drektige katter lever, fiskeolje og vitamintilskudd.

 

Arvelige faktorer:

Skadelige mutasjoner kan finnes i linjer, og om en avlskatt gir flere avkom med ganespalte må det vurderes nøye om den og slektninger skal brukes videre. Noen viser til rasespesifikk risiko: SIA, ABY, PER, OCI, NFO, RAG, men det er uklart, og lite forskning fins.

Arvegangen vurderes å være særs kompleks: «multifactorial recessive, polygenic and dominant with partial penetration» – det vurderes altså til at eventuell arvelighet kommer av mange forskjellige gener som virker forskjellig, og i komplekst samspill.

Det er derfor ikke grunnlag for å ta et avlsdyr ut av avlen etter et avkom med ganespalte. Om det oppstår et mønster med flere tilfeller som ikke kan forklares av miljøfaktorer bør man ikke avle videre på linjene.

Innavl kan i seg selv forårsake ganespalte, så man bør unngå tette paringer og for liten genbase i en rase.


Jeg har selv opplev å få kattunge som var født med ganespalte ved 2 anledinger. Fra 2 helt forskjellige linjer/parringer. Første for ca 7 år siden altså i 2015 og andre gang i 2021. I begge tilfellene ble kattungen avlivet ved fødsel.